24/9/23

En marcha o curso 2023/2024 tamén para os seguidores do Club de lectura Guntín!

Dado que as lectoras deste grupo de adultos nos propuxéramos "deberes" no verán, o xoves 21, xuntámonos para programar horarios, actividades, lecturas... para o curso recén estreado.

Ademáis aproveitamos a reunión para comentar o novela proposta: "Bailaréis sobre mi tumba", segunda novela da xove autora lucense Alba Carballal, na que amosa a cara oscura dos anos da chamada "movida galega", vinculando a historia persoal dos protagonistas coa sucesivas catástrofes ecolóxicas debidas aos verquidos nas nosas costas de diversas embarcacións que transportaban productos contaminantes.

Aínda que a temática é interesante e orixinal, a complexa técnica narrativa e o rexistro lingüístico empregado, dificultan a lectura.