5/10/21

En marcha o Club de Lectura Guntín 2021-2022!

 

Velaí as portadas dos libros cos que os lectores están disfrutando e serán comentados na 1ª xuntanza. 

Presentamos o carnet de lector do curso 2021-2022 que xustificará a asistencia a cada reunión.

 Os membros deste Club de Lectura están distribuidos en 4 grupos: Grupo I, alumnado de 5º e 6º de EP, Grupo II e Grupo III, con alumnado de ESO e Grupo IV, de adultos (profesores, ex-profesores e persoal non docente). 

As lecturas son independientes dos grupos e propostas polos membros dos mesmos.

 A finalidade deste Club de Lectura é: 

- Fomentar o hábito lector. 

- Favorecer o establecemento de relacións interpersoais de cordialidade e amizade. 

- Favorecer o desenvolvemento da competencia lingüística e comprensión lectora. 

- Educar o sentido crítico da información e reflexionar sobre os contidos das lecturas. 

- Contribuir ó desenvolemento das competencias básicas,a educación en valores e a socialización do alumnado. 

A ler e compartir!

No hay comentarios:

Publicar un comentario